Quang cao
Quang cao

Điều khoản sử dụng


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

Quý khách truy cập vui lòng đọc cẩn thận bản Thoả thuận này khi truy cập vào website dacsanbomotnang.com. Khi truy cập vào website dacsanbomotnang.com để tham khảo hoặc mua hàng, quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của bản Thoả thuận này.

Việc sử dụng hoặc truy cập vào website dacsanbomotnang.com sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào bản Thoả thuận này. Nếu quý khách không muốn bị ràng buộc vào bản Thỏa thuận này, hoặc không đồng ý với các điều khoản của bản thỏa thuận này, vui lòng không truy cập website và sử dụng dịch vụ của dacsanbomotnang.com. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua Hotline: 0973.395.596 – 0947.947.117

 

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

 • Quý khách có thể mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của dacsanbomotnang.com mà không cần đăng ký tài khoản thành viên.
 • Quý khách đồng ý cung cấp các thông tin:

    + Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân quý khách khi đặt hàng, mua hàng và thanh toán tại website dacsanbomotnang.com.

       + Nếu quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin thật, không đầy đủ, hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng… tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với quý khách.

 

Truy cập tới website dacsanbomotnang.com, quý khách đồng ý sẽ không:

 • Hạn chế hoặc ngăn cản quý khách khác sử dụng và hưởng các tính năng mà dacsanbomotnang.com cung cấp cho khách hàng.
 • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.
 • Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
 • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác làm ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống dacsanbomotnang.com.
 • Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ trên website dacsanbomotnang.com (loại trừ các nội dung thuộc sở hữu của quý khách), hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website dacsanbomotnang.com.

 

Mua hàng trên trên website dacsanbomotnang.com, quý khách đồng ý rằng:

 • Chấp nhận các chính sách bán hàng của dacsanbomotnang.com và tuân thủ các quy định về giao nhận, vận chuyển, thanh toán, trả hàng đã được dacsanbomotnang.com đăng tải công khai tại trang web.
 • Cam kết trách nhiệm thanh toán đúng theo quy định của hình thức thanh toán mà quý khách chọn lựa khi thực hiện đặt mua hàng.
 • Cam kết các thông tin cung cấp là đúng và chịu trách nhiệm về các thông tin thanh toán, thông tin thẻ và chịu trách nhiệm trước phát luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nếu có sự gian lận hoặc lừa đảo.

 

ĐẶC SẢN BÒ MỘT NẮNG - Điều khoản sử dụng

 • Quang cao
 • Quang cao