Quang cao
Quang cao

Chính sách bảo mật


THÔNG TIN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Khi truy cập hệ thống website dacsanbomotnang.com nghĩa là quý khách đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Quy định bảo mật.

Trong quá trình hoạt động của dacsanbomotnang, chúng tôi đã phát triển những mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tôn trọng và niềm tin. Chúng tôi nhận thức được sự tin tưởng của quý khách thể hiện khi truy cập vào hệ thống website dacsanbomotnang.com và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Thông báo bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng.

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi: 

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của dacsanbomotnang
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Cung cấp cho bạn thông tin về các bản cập nhật trên Website của chúng tôi
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
  • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của dacsanbomotnang.

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin, ý kiến phê bình của quý khách và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân, hãy gửi e-mail cho chúng tôi.

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của dacsanbomotnangdacsanbomotnang  không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Dacsanbomotnang có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận,  đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

ĐẶC SẢN BÒ MỘT NẮNG - Chính sách bảo mật

  • Quang cao
  • Quang cao